የውሸት ዜና - jak nie da? ሲ? oszuka ??

የውሸት ዜና - jak nie da? ሲ? oszuka ??

ማስታወቂያዎች

በይነመረብ bez w? Tpienia jest jednym z najwa? Niejszych wynalazków ostatnich dekad. ዶስ? ፒ ኒሜል ኒኢኦግራኒክኮኔጅ przestrzeni informacyjnej dla ka? Dego cz? Owieka to co ?, do czego ludzko ?? zd? y? a si? przyzwyczai ?. ወድያ? እና znale ?? wszystko. አይደል? wie, jak szuka? ወድጄዋለሁ? te informacje, które s? prawdziwe ፣ ወደ z pewno? ci? እርስዎስ? wiadczonym u? ytkownikiem, który w Internecie widzia? ጁ? niejedno. ጨዋነት ፣ ጃክ እና ራዚ ዊ? ክሶ ?? osób korzystaj? cych z sieci nie wie jak odró? ni? rzetelne informacje od tych nieprawdziwych. አይደል? በይነመረብ ካዚኖ, sprawa jest ማድረግ ?? ፕሮስታ. Wszystkie informacje publikowane እና licencjonowanych portalach musz? በ? prawdziwe.

W ostatnich latach coraz cz ?? ciej s? Yszy si? ሐሰተኛ የዜና ዘገባ ፣ które dotycz? niezwykle istotnych spraw i maj? na celu puszczenie w? wiat nieprawdziwej plotki, która ናቢዬ ወጅ? ሲያ እና ስትሮን ?, ogl? dalno ?? reklam itd. ምን አለ? የታዘዘ ቅደም ተከተል? Wystarczy zawsze post? Powa? ug? በ? problemem, sprawiaj? c,? e Internet stanie si? ogromn? skarbnic? rzetelnej wiedzy, እና której praktycznie zawsze mo? na si? opiera ?.

Jaki cel maj? ሐሰተኛ ዜናዎች i po co w ogóle powstaj ??

ያለ መረጃ? z ró? nych pobudek. Niekiedy znudzony internauta wymy? La sobie teori? i dla? artu udost? pnia j? w sieci ፣ አንድ ሚሊዮናዊ ኦዞብ ወደ ኩ„ጅ? ” Coraz cz ?? ciej stosuje si? jednak dezinformacj? w celach politycznych ፣ czy do manipulowania rynkami na ca? ym? wiecie። Warto zwróci? ኡዋግ ?,? ናዝው? - ፕሮፓጋንዳ።

ማስታወቂያዎች

ኦስታትኒ ሮክ ኦፊቶዋ? w nieprawdziwe informacje zwi? zane z koronawirusem. Rok temu w sieci mo? Na by? O przeczyta? ወይ? cz? cych si? zapasach jedzenia, co spowodowa? o panik ?, a miliony Polaków pobieg? o do sklepów wykupywa? m? k ?, ry ?, makaron ፣ cukier i papier toaletowy። Wskutek tego rzeczywi? Cie w sklepach mo? Na by? O natkn ?? ሲ? na puste pó? ki, ale tylko przez kilka dni, a? dojecha? y nowe dostawy። አይደል? spo? ecze? stwa czuje si? niepewnie w zwi?

Warto przypomnie? sobie tak? ሀ? 1.400.000.000 przypadków zaka? ሠ? cienn, wiadomo? ci o trupach le ?? cych na ulicach oraz w? adzach, które w brutalny sposób likwiduje ogniska koronawirusa. Wtedy wiele osób w to wierzy? Oi kiedy koronawirus pojawi? ሲ? w Polsce ፣ w ró? nych kr? ጋች ዊቡች? ፓኒካ። Dzisiaj, kiedy w Polsce dochodzi? O ju? 2000 ዘካ? dziennie iz tej perspektywy spojrzy si? ስለ መረጃው ፣ ስለ ምን tjuzy pojawi si? jedynie u? miech politowania.

ዋ ጃኪ? sposób zweryfikowa? informacje z mediów?

Warto zaznaczy ?,? E fake news to nie tylko problem dotycz? Cy Internetu. እና አሁን መረጃ የለኝም? እና si? natkn ?? codziennie ወ dowolnych mediach. Jednak w Internecie naj? Atwiej jest je zdemaskowa ?.

  1. Podwójna weryfikacja - አንተ? D? መረጃ ሰጪ? አይደል? zweryfikowa? w przynajmniej dwóch? ród? ach. ? Li dwa niezale? Ne od siebie portale podaj? podobn? informacj ?, ወደ znaczy,? e mo? e በ? በዚህ መንገድ። W tym przypadku warto zwróci? ታክ? እና uwag? siebie za bardzo podobne ያድርጉ። ያ? Li tak jest, to mo? E oznacza ?,? E redaktor po prostu da? ሲ? ናብራ? i wykorzysta? ሐሰተኛ newsa ፣? eby zaprezentowa? አሁንስ? na swoim portalu.
  2. ቹዝኖ ?? - dzisiejsze fake newsy s? bardzo cz? sto przedstawiane w bardzo profesjonalny sposób, co sprawia,? e pod? wiadomie wierzy si? እኛ wszystkie zawarte w nim informacje። ምንድነው? እኔስ? po prostu czujnym i zastanowi? si ?, co autor newsa chce osi? gn ?? ወድዶኛል ?? nie zawiera fragmentu, który wyró? nia si? z ogó? u - np. promowanie jakiej? firmy ፣ እኛን? ugi lub produktu።
  3. ክርክር - ka? Dy cz? Owiek zawsze powinien umie? ዛዳዋ? ፒታኒያ። Nawet je? Li kto? mu opowiada rzecz oczywist ?. Czy przeczytana wiadomo ?? przedstawi? ጃኪ? konkretne informacje? Czy podano konkretne liczby, daty i statystyki? Oraz co najwa? Niejsze - dlaczego dosz? O do takiej sytuacji?

Ciekawym przyk? Adem wiadomo? Ci, która በ? እኔ ሐሰት ሐሰተኛ ኒውስ i prawdopodobnie nigdy nie uda si? tego udowodni ?, jest sprawa g? o? nej ostatnio katastrofy smole? skiej. Pewne ugrupowania twierdz ?,? E by? ለማዳመጥ ፣ አው ሳሞሎሲዬ ዊቡክ? ቦምባ እና ኦስካር? o ወደ ሮዛን። ዋ? Kszo ?? osób s? dzi jednak,? e katastrofa by? a wnikiem serii zaniecha? po stronie polskiej i podj? ciu decyzji ol? dowaniu w niezwykle trudnych warunkach. Prawdy najpewniej nkt ju? nie dojdzie ፣ ale warto zwróci? uwag? እና jeden fakt። ካ? ዳ czynno ?? ማኪ? cel, który najcz ?? ciej wychodzi po jakim? czasie። 11 lat XNUMX od od tego zdarzenia, a Rosja nic na tym nie ugra? ሀ. ግዲቢ ewentualny zamach zosta? odkryty ፣ mog? oby doj ?? wojny na skal? ? wiatow ?. Czy W? Adimir Putin ryzykowa? By tak bardzo tylko dlatego,? Eby zabi? polskich przedstawicieli, nie czerpi? cz tego? adnych korzy? ci? Ka? Dy powinien sobie sam odpowiedzie? ወደ pytanie።

ገና ምንም ድምጾች የሉም።
እባክዎ ይጠብቁ ...
ማስታወቂያዎች
ማስታወቂያዎች